-

Julkaistu

Lähihoitaja

Tyrnävän kunta/ iäkkäiden palvelut

hakee 2 LÄHIHOITAJAA toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tehtävä on mahdollista täyttää jo hakuajan aikana, kun tehtävään sopiva työntekijä löytyy. Työ alkaa heti tai sopimuksen mukaan. Tehtävään sisältyy lähihoitajan työtä sekä kotihoidossa että asumispalveluyksikössä.

Lähihoitajan työ on laaja-alaista ja monipuolista. Lähihoitaja toteuttaa kuntouttavaa hoitotyötä itsenäisesti asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaisesti, osallistuu lääkehoidon toteuttamiseen suoritetun lääkeluvan jälkeen, arvioi asukkaan toimintakykyä ja hoidon tarvetta ja laatii niiden perusteella asukkaalle hoitosuunnitelman. Asiakkaan hoidon tarpeen arvioinnissa ja hoitosuunnitelman laatimisessa lähihoitaja käyttää RAI-laatujärjestelmää ja sen tuottamaa tietoa.

Tarjoamme kehittyvän ja mukavan yhteisön, jossa tehdään moniammatillista tiimityötä.

Sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköissä on käytössä rekrytointilisä ajalla 1.2.2022 - 30.9.2022 siten, että kun työn aloittaminen on sijoittunut ko aikavälille ja työsopimuksen kesto on vähintään kolme (3) kuukautta, rekrytointilisä 500 euroa maksetaan kertapalk-kiona määräaikaisuuden päättyessä tai vakinaisen henkilön ollessa kyseessä koeajan päättyessä.

Käytössä on myös Tyrnävän kunnan henkilöstöä koskeva kertapalkkiokäytäntö ajalle 1.2.2022 - 30.9.2022 koskien rekrytointia sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin. Mikäli Tyrnävän kuntaan työ-/ tai virkasuhteessa oleva henkilö löytää sosiaali- ja terveysosaston vuorotyöyksiköihin soveltuvan työntekijän ja se johtaa vähintään kolmen (3) kuukauden työsopimuksen solmimiseen, maksetaan rekrytointivinkin antajalle kertapalkkio 500 euroa määräaikaisen työntekijän työsuhteen päättyessä Tyrnävän kuntaan tai vakinaisen työntekijän koeajan päättyessä. Rekrytointivinkki todennetaan siten, että kun rekrytoitava työntekijä hakee tehtävää normaalisti Kuntarekryn kautta, hän merkitsee vapaa-muotoiseen hakemukseensa rekrytointivinkin antaneen henkilön nimen. Rekrytoiva esi-henkilö tekee viranhaltijapäätöksen kertapalkkion maksamisesta.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät SOTE-sopimuksen mukaisesti. Palkkaus määräytyy SOTE sopimuksen palkkahinnoittelun 02SOS06A mukaan (tehtäväkohtainen palkka 2323,74 €/kk). Työsuhteessa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Koeajan aikana edellytämme sinulta lääkehoidon osaamisen osoittamista. Valitun on esitettävä ennen työsuhteen vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Toivomme Sinulta aktiivista ja kehittävää työotetta sekä oma-aloitteisuutta. Toivomme Sinun olevan motivoitunut tiimipelaaja. Arvostamme kokemusta ikääntyneiden hoitotyöstä. Työssä tarvitaan ammattitaitoa, hyviä ihmissuhde-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotetaan aitoa kiinnostusta ja sitoutumista iäkkäiden hoitotyöhön.

Työ on asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä. Ajokortti välttämätön.

Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Valmiiden työnhakijoiden tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin.

Työntekijällä tulee olla tartuntatautilain 48 §:n mukainen rokotussuoja sekä 48 a §:n mukainen suoja (joko rokotuksen tai enintään kuusi kuukautta aikaisemmin sairastetun laboratoriovarmistetun taudin antama suoja covid-19-tautia vastaan.) Ennen töiden alkamista työntekijän tulee esittää covid-19 todistus esimiehelle.

Hakuaika päättyy 02.10.2022.

Lisätietoja antaa: vs. osastonhoitaja Päivi Nuojua p. 050 -326 0296, palvelupäällikkö Kristiina Orajärvi p. 040 -6646474; sähköposti: etunimi.sukunimi@tyrnava.fi.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/lahihoitaja-469643-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!