Koulukuraattorin sijaisuus
-

Julkaistu

Koulukuraattorin sijaisuus

Meillä on haettavana

Koulukuraattorin sijaisuus ajalle 5.1.2021 - 1.3.2022

Koulukuraattori tukee ja ohjaa oppilaita koulunkäynnin eri ongelmatilanteissa, edistää kouluyhteisön hyvinvointia sekä tekee yhteistyötä oppilaiden perheiden kanssa. Kuraattori tukee oppilaiden oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia, toimii vahvassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa sekä toteuttaa ja kehittää moniammatillistaa verkostotyötä tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy. Työn piiriin kuuluu Tyrnävällä useampia alaluokkien kouluja.

Arvostamme myönteistä ja vastuullista työotetta, aloitteellisuutta, joustavuutta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja ja valmiuksia tiimityöhön. Työkokemus koulukuraattorin tehtävissä katsotaan valinnassa eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§ tarkoitetun korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, taikka henkilö, jolla on soveltuva korkeakoulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot tai vähintään kahden vuoden työkokemus kuraattorin tai sitä vastavan sosiaalialan tehtävästä.

Lisäksi valitun tulee esittää ennen työsuhteen alkua lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä sovelletaan tarvittaessa 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemus toimitetaan Kuntarekryn kautta 26.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/koulukuraattorin-sijaisuus-315541-1/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!