-

Julkaistu

Erityisopettaja

Tyrnävän kunta hakee Kuulammen koulun yksikköön

erityisopettajaa ajalle 9.8.2021- 4.6.2022

Kuulammen koulussa on tällä hetkellä n. 480 oppilasta ja n. 40 opetushenkilöstön jäsentä. Koulussa toimivat yläkoulun 7.-9. luokat. Koulussamme toteutetaan vahvasti tiimiajattelua ja pyritään kehittämään oppiaineet ylittävää yhteistyötä. Missiomme on kasvattaa ammattitaitoisen henkilöstön ohjaamana vahvuutensa tuntevia, ahkeria ja hyvinvoivia nuoria, joilla on terve itsetunto ja valmiudet toimia globaalissa yhteiskunnassa.

Haemme joukkoomme pedagogisesta kehittämisestä kiinnostunutta ammattilaista, jolla on myönteinen ja vastuullinen työote. Koulussamme toteutetaan erityisopetuksessa joustavia opetusjärjestelyjä ja erityisopettajat työskentelevät vaihtelevin työskentelymenetelmin niin yleisen, tehostetun kuin erityisen tuen oppilaiden kanssa. Toimintakulttuurissamme erityisopettajalla korostuu yhteistyötaidot sekä organisointitaidot. Toivomme sinulta osaamista näillä osa-alueilla ja lisäksi arvostamme aloitteellisuutta, joustavuutta sekä valmiuksia tiimityöskentelyyn.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Kelpoisuuden osoittavat alkuperäiset tutkintotodistukset esitetään ennen tehtävän alkamista.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Tehtävään valitun on toimitettava viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) 3§:n mukainen rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemus jätetään sähköisesti Kuntarekryn kautta. Hakuaika päättyy maanantaina 17.5.2021 klo 15. Koronavirustilanteen vuoksi haastattelut järjestetään videoyhteyksien kautta (Google Meet tai Microsoft Teams).

Tiedustelut: rehtori Jaakko Niskanen (jaakko.niskanen@tyrnava.fi, 050 4396000) tai apulaisrehtori Miikka Mattila (miikka.mattila@tyrnava.fi, 044 497 1006)

Hae paikkaa: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/erityisopettaja-360592/


Piditkö uutisesta? Jaa se kaverille!