tyrnava-0312.jpg

Taiteen perusopetus

Tyrnävällä aloitettiin taiteen perusopetus syksyllä 1998. Opetuksen painotusalueet ovat arkkitehtuuri ja ympäristökasvatus, joita lähestytään ottamalla huomioon oppilaiden ikäkausien mukaiset edellytykset.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuspainotteisen kuvataideopetuksen tavoitteena on:

  • herättää oppilas havainnoimaan ja tutkimaan ympäristöään, sen eettisiä ja esteettisiä arvoja
  • oppilasta ohjataan arvostamaan, vaalimaan ja kehittämään rakennettua ja rakentamatonta ympäristöään
  • virittää oppilaan kiinnostus taiteeseen
  • tukea oppilaan itsetunnon kehitystä taiteellisen työskentelyn avulla
  • rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään työskentelyn ilon, luontaisen ilmaisuvoiman ja herkkyyden säilyttäen ohjata oppilas omaksumaan monipuolisesti kuvataiteen työskentelymenetelmiä

Kuvataideopetusta annetaan 3-6 luokkien oppilaille Kirkkomännikön koulussa keskiviikkoisin klo 15.15-17.15. Ryhmän maksimikoko on 16 oppilasta. Ilmoittautuminen toimintaan tapahtuu elokuussa ennen toiminnan alkamista. Vanhat oppilaat ovat etusijalla. Kuvataideopetus on maksullista, 35 euroa lukukausi ja maksu sisältää myös laadukkaat materiaalit (käytössä ovat mm. akryylivärit, aidot siveltimet, öljyvärit, akvarellit, pastelliliidut, keramiikkatarvikkeet, piirustuskynät, piirustushiilet jne.). Opettajana toimii Kuulammen koulun kuvataiteen opettaja Tiina Malmberg.

Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma (pdf)