tyrnava-3465.jpg

Perustietoa

kuulampiyleiskuva

Kaikki Tyrnävän kunnan yläkouluikäiset oppilaat opiskelevat Kuulammen koulussa. Koulukokonaisuuden vanhin, Tyrnävän kansakouluna aluksi toiminut osa rakennettiin vuonna 1876.  Koulua laajennettiin useaan otteeseen 1900-luvulla. Moderni, varustukseltaan ja tiloiltaan nykyaikainen laajennusosa valmistui syksyllä 2010. Siellä sijaitsee suurin osa aine- ja erikoisluokista.

Koko kouluympäristö on ajanmukainen, turvallinen ja viihtyisä, koska vanhemmatkin koulurakennukset on pääosin perusteellisesti kunnostettu. Pihapiiristä on tehty virikkeellinen. Toiminnalliset pihat, sisäpiha ja monitoimiareenat ovat käytettävissä niin oppitunneilla, välituntisin kuin kouluajan ulkopuolellakin.

Koulussamme opiskelee lukuvuonna 2019– 2020  n. 425 oppilasta seitsemännestä yhdeksänteen luokkaan. Opettajia on 33. Koulun yhteydessä toimii kunnan vapaa-aika- ja nuorisotoimi sekä oppilaiden käytössä oleva Tyrnävän kunnan kirjaston sivupiste. Vanha kansakoulurakennus odottaa uutta elämää koulumuseona.

Kuulammen koulun toiminta-ajatuksena on olla vahva yleiskoulu. Koululla on useita oppilaiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistäviä hankkeita. Lukuvuonna 2019 – 2020 teemana on osallisuus ja arjen hyvinvointi. Lisäksi jatkamme siisteyskasvatusta ja kestävän kehityksen teemojen painottamista. Koulu osallistuu eTwinning-kansainvälisyys-projektiin ja on liittynyt opetusministeriön KiVa Koulu –hankkeeseen.