tyrnava-3465.jpg

Perusopetus

Tyrnävän perusopetuksessa kasvatetaan vastuuntuntoisia, totuutta arvostavia, yhteistyökykyisiä, oma-aloitteisia ja luovia oppilaita. Tietotekniikan ja videoneuvottelun antamat mahdollisuudet hyödynnetään niin, että ne antavat monipuoliset mahdollisuudet opetuksen kehittämiseen, verkottumiseen ja yhteistoimintaan. Perusopetuslaki | Perusopeusasetus