tyrnävä-0455.jpg

Koulukuljetus

Perusopetuslain mukaan oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, jos koulumatka yhteen suuntaan on yli viisi kilometriä. Lisäksi kunta on kustantanut koulukuljetuksen 0-3 luokkalaiselle, jos koulumatka on yli neljä kilometriä. Päivittäiseen koulumatkaan ja odotukseen käytettävä aika ei saa ylittää kahta ja puolta tuntia. Vuosiluokkien 7-9 sekä erityisopetuksen oppilailla saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia. Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestetty mahdollisuus ohjattuun toimintaan.

Koulukuljetukset hoitaa lukuvuonna 2019-2020 Oulun taksipalvelut Oy.

Koulukuljetusreitit:

Reitin nro      Reitti  Auton puhelinnumero       Iltapäivän kuljetus 
 1 Ekstra OTP  050 5207 292  oma aikataulu iltapäivisin
 2 Haurukylä-Koskelankylä-Korpi                050 5950 358  päinvastainen reitti kuin aamulla
 3 Isosuo-Ylipää-Korkala      050 5721 393  sama reitti kuin aamulla 
 4 Kolmikanta-Keskikylä  050 5680 504  sama reitti kuin aamulla
 5 Leppioja-Parras-Tupostie  050 5724 643  sama reitti kuin aamulla
 6 Lännentie-Temmes  050 5693 259  päinvastainen reitti kuin aamulla
 7 Muhos-Ängeslevä-Jokisilta  050 3449 802  päinvastainen reitti kuin aamulla
 8 Murto-Tyrnävä-Muhos  050 3449 802  päinvastainen reitti kuin aamulla
 9 Palveluliikenne  050 4204 062  
 10 Suutarinkylä-Keskusta  050 5934 978  oma aikataulu iltapäivisin
 11 Valterikoulu / Tervaväylä    
                                         

Koulukuljetusinfo ja reittien alustavat aikataulut löytyvät Oulun Taksipalveluiden sivuilta.

Iltapäivän kuljetukset lähtevät kirkonkylältä Rantaroustin koululta klo 13.05 / 15.05, Kirkkomännikön koululta klo 13.10 / 15.10 ja Kuulammen koululta klo 13.15 / 15.15 (Poikkeuksena Haurukylän auto klo 15.10 ja Isosuon auto ensin Kuulammen koululta klo 15.10 ja sen jälkeen Kirkkomännikön koululta klo 15.15).

August Sahlsten -lukion opiskelijoiden kuljetuksista tiedote alla.

Joukkoliikenteen aikataulut löytyvät Oulun joukkoliikenteen nettisivuilta.