tyrnava-0486.jpg

Etusivu / Palvelut / Asuminen, rakentaminen ja ympäristö / Rakennusvalvonta / Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle

Rakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle vaatii poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisun. Rakentamisessa noudatetaan rakennusjärjestystä. Alueilla, joilla on voimassa oleva yleiskaava, ohjaa se osaltaan rakentamista. Rakennusluvat myöntää kunnan rakennustarkastaja. Rakennustarkastaja käsittelee suunnittelutarve ja poikkeamisluvat aluearkkitehdin lausunnon perusteella. Aluearkkitehdin lausunnon käsittelyaikatakuu on neljä työviikkoa. Luvan kokonaiskäsittelyaikatakuu on 3 kuukautta. Suunnittelutarveratkaisuista ja korvaavan rakentamisen poikkeamispäätöksistä päättää kunnanhallitus. Muissa poikkeamisluvissa päättävä viranomainen on ELY-keskus.

Tyrnävän kunnan asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen tarkat määräykset esittelee Tyrnävän rakennusjarjestys 2002 (pdf).

Suunnittelutarve ja poikkeamishakemus.pdf