tyrnava-1881.jpg

Alueidenkäytön suunnittelua tehdään Tyrnävällä osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla. Käynnissä oleva kaavoitus on esillä tällä sivulla ajankohtaista otsikon alla. Kunnan rakennusjärjestyksessä määritellään lisäksi suunnittelutarvealueet. Kaavoitustilanne -alasivulla esitellään ajantasainen kaavatilanne. Keskeisimpien yleis- ja asemakaavojen aineistot ovat luettavissa omilla alasivuillaan.

Yritystontit sijoittuvat kirkonkylän ja kyläkeskusten ohella Paavolankankaalle, Nipsinkiin ja Haurukylään. Asumisen alueita ovat kirkonkylällä muun muassa Eskolanpelto, Hirvelä, Kotimetsä ja Puujaakola. Temmes sijaitsee 17 km etäisyydellä kirkonkylältä valtatie 4:n varrella lounaaseen ja Murto 10 km etäisyydellä Murrontien varrella koilliseen. Rakentamista ohjaavien osayleiskaavojen alueille sijoittuvat Jokisilta, Markkuu, Ojakylä ja Ängeslevä.

Ajankohtaista kaavoituksessa

Haurukylän asemakaavan laajennus

Haurukylän asemakaavan laajennuksen ehdotus on nähtävillä 7.1.-8.2.2019.

Haurukylän asemakaavan laajennuksen luonnos oli nähtävillä 6.6.-5.7.2018. Kunnanhallitus on käynnistänyt Haurukyäln asekamaavan laajentamisen laatimisen 16.10.2017.

Ajankohtainen kaavan valmisteluaineisto:

Yhteystiedot

kehittämispäällikkö Janna Kumpula, janna.kumpula@tyrnava.fi, puh. 040 162 6149